Consult

Tijdens een eerste kennismaking (intake) onderzoeken we samen waar je aan wilt werken.
Als het helder is wat je hulpvraag is stellen we per consult een intentie vast.
Ik werk vanuit het holistische principe dat gericht is op lichaamsbewustwording, emotionele balans, mentale helderheid en inzicht/spiritueel bewustzijn.
Ik maak gebruik van technieken en methoden uit diverse therapeutische stromingen die worden geïntegreerd tot een unieke en persoonlijke begeleidingsvorm, afgestemd op jou en je hulpvraag.
Tijdens een consult kan ik (een mix van) de volgende interventies inzetten; ademtherapie (Breathfulness), regressie- en reïncarnatietherapie, lichaamsgerichte therapie, communicatie en NLP, reflectie, chakrapsychologie, creatieve therapie.

Breathfulness
Breathfulness harmoniserend ademen is gericht op het versterken van het zelfgenezend vermogen van je lichaam en het volledig oppakken van de zelfverantwoordelijkheid in je leven, gebruik makend van de adem.
Harmoniserend ademen is een techniek waarbij we de pauzes weglaten tussen in- en uitademing waardoor een meditatieve staat bereikt wordt. Als je hoofd stil is en je luistert naar je lichaam komen vanzelf de antwoorden, niet bedacht door je hoofd maar komend vanuit je gevoel.
Door onder andere gebruik te maken van drukpunten op het lichaam en affirmaties kan vastgezette energie weer vrij stromen en herstelt de balans in het lichaam. Balans tussen buik (gevoel), hart (liefde voor jezelf) en hoofd.

Regressietherapie
Regressie betekent teruggaan in de tijd.

We gaan op zoek naar de oorsprong van de klacht of het probleem, vaak ontstaan in je (vroege) jeugd. Tijdens de sessie ben je in een lichte trance en help ik je terug te gaan naar de ervaring die ten grondslag ligt aan je huidige klacht om inzicht te krijgen, los te laten en je weer in het nu te bewegen zonder de last van de ervaring uit je jeugd.

Lichaamsgerichte therapie
Lichaamsgerichte therapie is gericht op het ontdekken en doorleven van aspecten die je weerhouden om volledig in je lijf aanwezig te zijn. Ons lichaam is vaak een opslagplaats van onderdrukte gevoelens en weggestopte angsten. Lichaamsgerichte therapie is erop gericht deze verdrongen gevoelens te ontladen, weer goed contact te maken met je lichaam, te gronden en je weer goed in je lichaam te voelen.

Communicatie
Ik luister hoe je communiceert met de ander en geef je handvatten om te communiceren vanuit jezelf zonder de ander met je woorden aan te vallen of zelf in de verdediging te gaan. Ook leer ik je te communiceren met en te luisteren naar jezelf.

Beperkende overtuigingen ombuigen naar versterkende overtuigingen.

Creatieve therapie
Omdat het soms moeilijk is om over een probleem te praten, of simpelweg omdat je de woorden niet kan vinden, kan creatieve therapie een mooie werkvorm zijn. Met behulp van bijvoorbeeld tekenen of boetseren kunnen woorden omzeild worden, de tekening of het geboetseerde spreekt voor zich.

Thema’s waarbij ik je kan begeleiden (onder andere);

 • hyperventilatie, astma
 • stress, paniekaanvallen en (faal)angst
 • (chronische) vermoeidheid en andere lichamelijke klachten
 • hoofdpijn en migraine
 • slaapproblemen
 • depressie en burn-out
 • communicatieproblemen
 • relatieproblemen
 • trauma’s

Of als je moeite hebt met;

 • het aangeven van grenzen
 • keuzes maken
 • leven vanuit je intuïtie, je gevoel (in plaats vanuit je hoofd)